30 IMEP: Javni poziv za dodjelu ad hoc grantova

30 April 2018,

Projektom je planirana dodjela 4 vrste grantova:

1. New voices
2. Media mixer
3. Media production
4. Ad hoc

 

Glavni ciljevi dodjele grantova u IMEP programu su:
1) Podržati produkciju visokokvalitetnog sadržaja, ojačati nezavisnost medija
2) Poboljšati doseg medija do korisnika i komunikaciju sa njima
3) Promovirati inovativni pristup i kritičko razmišljanje
4) Doprinijeti boljem okruženju za rad medijskih kuća i novinara
5) Ojačati kapacitete novinara i medija i primjenu profesionalnih standarda
6) Promovirati ravnopravnost spolova, EU integracije BiH, jednaka prava za sve i druga pitanja od interesa za demokratizaciju bh. društva

 

Ad hoc grantovi se dodjeljuju za nepredviđene situacije, za događaje koji se mogu dogoditi, ali ne moraju nužno spadati pod neki od navedenih tipova dodjele grantova i koji zahtijevaju hitan odgovor/reakciju.

 

Iznosi koji će se dodjeljivati u okviru Ad hoc grantova iznosit će do 5,000.00 USD.

 

Prihvatljivi troškovi unutar ovog Poziva su:
• Prevoz;
• Sigurnost;
• Produkcijski tim;
• Drugi opravdani troškovi koji se direktno odnose na implementaciju aktivnosti.

Predloženi projekat unutar ovog Javnog poziva ne može trajati duže od 6 mjeseci.

Podnosioci prijava za ovaj Javni poziv mogu biti novinari, grupe novinara, OCD, privatni mediji (TV, radio, štampa, web portali), novinari-građani ili kombinacija prethodno navedenih kategorija.

Aplikanti mogu dobiti najviše dva granta unutar ovog Javnog poziva. Mediji se također mogu prijaviti i za Media mixer i Media Production grantove u okviru medijske šeme raspodjele grantova, a građani-novinari se mogu prijaviti za New Vocies grantove.

Ovaj Poziv je otvoren za sve potencijalne aplikante koji su rezidenti (fizičke osobe) ili su registrovani (pravna lica) na području Bosne i Hercegovine.

Kompletan poziv: Javni poziv za dodjelu Ad Hoc grantova

 

Više informacija: http://objavi.ba/aktivni-grantoviaktivni-grantoviaktivni-grantovi/aktivni-grantovi/

 

Izvor: www.mreza-mira.net

Comments are closed.