Anketni upitnik

POBOLJŠANJE POSLOVNOG AMBIJENTA U OPĆINI ZENICA KROZ SMANJENJE PARAFISKALNIH NAMETA (ANKETNI UPITNIK):