POZIV na prezentaciju “Procjene potencijalnih ekonomskih efekata nove regulative Javno-privatnog partnerstva u Zeničko-dobojskom kantonu i Katalog projekata Javno-privatnog partnerstva za 2018. godinu”

6 June 2018,

Premijer  ZDK Miralem Galijašević u saradnji sa USAID-om poziva sve privrednike sa ZDK na prezentaciju: “Procjene potencijalnih ekonomskih efekata nove regulative Javno-privatnog partnerstva u […]


EU fondovi: „Kako uspješno napisati i prijaviti EU projekt u Bosni i Hercegovini“

6 June 2018,

EURHO Consulting iz Osijeka Vas poziva 22.06.2018.(petak) na jednodnevni seminar u Sarajevu   EU FONDOVI: „KAKO USPJEŠNO NAPISATI I PRIJAVITI EU PROJEKT U BOSNI […]


JAVNI POZIV za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2018. godini

6 June 2018,

U skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2018. godini (u daljem tekstu: Program), Odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda za […]


JAVNI POZIV organizacijama civilnog društva u Bosni I Hercegovini

6 June 2018,

Cilj ovog poziva je odabir određenog broja partnera iz civilnog društva koji su zainteresirani za učešće u sektorskim konsultacijama vezano za korištenje Pred-pristupne pomoći […]


Javni poziv za lokalne preduzetnike (privatna preduzeća) koji se bave drvnom biomasom kroz projekat „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase“

6 June 2018,

Projekat „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase“, kojeg finansira Češka razvojna agencija, objavljuje javni poziv lokalnim preduzetnicima (privatna preduzeća) iz BiH koji se […]


Prethodna stranica1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Sljedeća stranica