Ciljevi

Ciljevi Udruženja poslodavaca Zenica su:
• Zaštita prava i interesa članova udruženja u području zakonodavstva Bosne i Hercegovine,
• Zastupanje članova udruženja u odnosu sa tijelima: državne vlasti, federalne vlasti, kantonalne vlasti, općinske vlasti i sindikata,
• Zatupanje članova udruženja u području kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora te radnim sporovima,
• Promocija preduzetničkih prava i sloboda, zaštita privatnog vlasništva, razvoja i uređivanja tržišnih uslova poslovanja, razvoja konkurentnosti i povoljne preduzetničke klime,
• Delegiranje predstavnika u više oblike organizovanja privrednika na kantonalnom, regionalnom, federalnom i državnom nivou, sve sa ciljem unapređenja interesa privrednika,
• Saradnja sa istim ili sličnim domaćim, inostranim i međunarodnim udruženjima i institucijama,
• Snažnije međusobno povezivanje privrednika općine Zenica, sa ciljem iskorištenja sinergetskih efekata zajedništva, kako bi ostvarili bolje poslovne rezultate,
• Učešće na tenderima, fondovima i sl.,
• I druga pitanja od interesa članica Udruženja.

Svrha udruživanja i okupljanja privrednika u Udruženje je organiziran nastup prema nadležnim državnim organima, omasovljavanje poduzetništva i razvoja istoga, te pružanje stručne i svake druge pomoći članovima Udruženja u njihovom radu.