Grad Zenica : Nabavka usluga - Sanacija pregrada na Orahovičkoj rijeci kod društvenog doma

10 August 2020,

Grad Zenica je objavio poziv – Nabavka usluga – Sanacija pregrada na Orahovičkoj rijeci kod društvenog doma.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti na slijedećem linku: http://www.zenica.ba/aktuelnosti/javne-nabavke/news/sanacija-pregrada-na-orahovickoj-rijeci-kod-drustvenog-doma/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a7394aa3ef2c27d484f193889d979451

Comments are closed.