Industrijska sigurnosna dozvola i provjera kompanija u Bosni i Hercegovini

8 March 2018,

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine/Sektor za edukaciju u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine organizira seminar na temu “Industrijska sigurnosna dozvola i provjera kompanija u Bosni i Hercegovini” koji se održava 15.03.2018. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu.

Na seminaru će se ukazati na postupak izdavanja industrijske sigurnosne dozvole, važnost industrijske sigurnosne dozvole, značaj sigurnosne dozvole u procesima javne nabavke ugovornih organa u Bosni i Hercegovini. Pored toga, govorit će se o procesu sigurnosnog provjeravanja kompanija u Bosni i Hercegovini, o sistemu industrijske sigurnosti, o zaštiti tajnih podataka, o klasifikovanim ugovorima, situaciji u kompanijama u ovom smislu kao i o različitim strategijama za sigurnosnim upravljanjem.

Pravilna zaštita tajnih podataka pomaže organizacijama da lakše postižu ciljeve te da osiguraju efikasno upravljanje organizacijom.

Ciljana skupina edukacije su: vlasnici i direktori kompanija/organizacija, zaposlenici u istim kao i svi ostali koji su profesionalno zainteresirani za ovu problematiku.

Ispunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti najkasnije do 14.03.2018. godine do 12:00 na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili poslati na broj faxa: 033/566-205. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201.

Učešće na seminaru je besplatno.

U nadi da ćete se odazvati našem pozivu, srdačno Vas pozdravljamo.

Poziv

Program

Prijava

 

IZVOR: www.komorabih.ba

 

Comments are closed.