JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

23 November 2017,

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu razvoja poduzetništva i podrške start-up idejama kroz saradnju sa dijasporom u okviru Projekta „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: Dijaspora za razvoj“

Potpun projektni prijedlog potrebno je dostaviti u jednom (1) originalnom štampanom (uvezan A4 format) i jednom (1) elektronskom primjerku (zip format na USB stiku).

Na koverti je potrebno naznačiti ime javnog poziva za koji se aplicira: „Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata u svrhu razvoja poduzetništva i podrške start-up idejama kroz saradnju sa dijasporom u okviru Projekta „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: Dijaspora za razvoj“.

Nadalje, na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti slijedeće: „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja“.

Potrebnu dokumentaciju možete naci na sljedećim linkovima:

JAVNI POZIV

1 OBRAZAC PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

2 PRILOG II BUDZET

3 PRILOG III PISMO NAMJERE

4 PRILOG IV IZJAVA O PARTNERSTVU SA DIJASPOROM

6 PRILOG VI PISMO NAMJERE SA ISTAKNUTIM IZNOSOM SUFINANSIRANJA

7 LOGICKI OKVIR RADA

8 PLAN AKTIVNOSTI I PROMOCIJE

9 ADMINISTRATIVNI PODACI O APLIKANTU

10 FINANSIJSKA IDENTIFIKACIONA FORMA

11 IZJAVA O PODOBNOSTI

IZVOR: www.zeda.ba

Comments are closed.