Misija

Misija Udruženja poslodavaca Zenica je djelovanje u pravcu stvaranja pozitivnog i stimulativnog poslovnog ambijenta, privlačenja domaćih i stranih investitora, zaustavljanja trenda smanjenja broja nezaposlenih i postepenog povećanja u realnom sektoru, racionalizacije državne uprave i njeno svođenje u realne okvire, potrebe i mogućnosti finansiranja.
Zalažemo se za smanjenje stope doprinosa i poreza, finansijsku disciplinu, ukidanje rada na crno, smanjenje i ukidanje parafiskalnih nameta, rješavanje unutrašnje nelikvidnosti.
Svrha udruživanja i okupljanja privrednika u Udruženje je organizovan nastup prema nadležnim državnim organima, omasovljavanje poduzetništva i razvoja istoga, te pružanje stručne i svake druge pomoći članovima Udruženja u njihovom radu.