Poziv bh. kompanijama za učešće na 24. Međunarodnom sajmu Panair u Tirani – Albanija, 23-26.11.2017.

18 September 2017,

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizuje zajednički nastup bh. kompanija na 24. Međunarodnom sajmu Panair u Tirani (Albanija) koji će se održati u periodu od 23-26.11.2017.

Sajam Panair je idealno mjesto upoznavanja poslovnih partnera i smatra se najznačajnim promotivnim događajem u Albaniji.

Vanjskotrgovinska komora će, za potrebe predstavljanja kompanija iz svih sektora privrede, zakupiti prostor od 102 m2.

Izložbeni prostor, kolektivnog štanda bh. privrede, bit će standardno uređen što podrazumijeva sljedeću opremu: konstrukciju štanda, tepih, stol, stolice, el. energiju na štandu, vitrinu, info pult i natpis izlagača iznad štanda.

Cijena standardno uređenog prostora na sajmu u Tirani iznosi 204 EUR/m2.

Svi suizlagači dužni su platiti obavezne paušale: troškove osiguranja štanda u iznosu od 192EUR/m2, te trošak registracije kompanije za izlaganje u iznosu od 216 EUR/m2.

Minimalna kvadratura koju kompanije mogu zakupiti na sajmu iznosi 12m2.

Vanjskotrgovinska komora BiH će sufinansirati nastup BH kompanija na sajmu u Tirani u iznosu od 174 EUR/m2.

Kalkulacija troškova za zakup prostora (od 12m2) po kompaniji iznosila bi kako slijedi:

Troškovi zakupa štanda po kompaniji:      30 EUR  x12m2  = 360 EUR

Cijena osiguranja štanda:                           192 EUR x 1          = 192 EUR

Cijena registracije suizlagača:                   216 EUR x 1           = 216 EUR

UKUPNO:                                                                                = 768 EUR + PDV17%

Bh izlagači bi također snosili i sljedeće troškove: smještaj svojih predstavnika, prevoza predstavnika firmi (automobilom ili avionom), dnevnice svog osoblja, transporta i špedicije svojih eksponata do sajma.

Ukoliko ste zainteresirani da izlažete na štandu Bosne i Hercegovine i prihvatate navedene uslove, molimo vas da popunite priloženu prijavu i dostavite je putem faksa na broj: 033 566 239 ili e-maila: aida.vidimlic@komorabih.ba najkasnije do 15.09.2017 godine. Kontakt osoba: Aida Vidimlić (033 566 233)

Pozivno pismo

Prijava ucesca 

IZVOR: www.komorabih.ba

Comments are closed.