Poziv kompanijama za učešće na sajmu World Food Istanbul 2018

30 March 2018,

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira izlaganje kompanija iz Bosne i Hercegovine na sajmu prehrambene industrije u Republici Turskoj pod nazivom „World Food Istanbul 2018“ koji će se održati u Istanbulu, u periodu od 05. – 08.09.2018.godine.

Sajam World Food Istanbul 2018, tokom njegovog održavanja, posjećuje veliki broj predstavnika marketinških kompanija, trgovačkih poduzeća, uvoznika i izvoznika, hoteljera i ugostitelja, proizvodnih firmi iz oblasti prehrambene industrije, kao i veliki broj predstavnika štampanih i elektronskih medija. Nastupom na ovom sajmu, izlagači imaju priliku predstaviti svoje proizvode partnerima iz zemalja Europe, Srednjeg Istoka, Sjeverne Afrike i R.Turske.

Kategorije proizvoda koje je moguće izlagati na sajmu su slijedeće: prehrambeni proizvodi široke potrošnje i ulja, pekarski proizvodi i slastice, konditorski proizvodi, bezalkoholna pića, aditivi koji se koriste u proizvodnji hrane, sastojci i začini u prehrambenoj industriji, mlijeko i mliječni proizvodi, voće i povrće, te zamrznuti proizvodi.

VTK/STK BiH planira zakupiti prostor od 60 m2 za potrebe predstavljanja kompanija iz Bosne i Hercegovine (5-8 izlagača) na navedenom sajmu. U slučaju većeg broja prijavljenih za izlaganje na sajmu izvršit će se proces selekcije kompanija na osnovu njihovih mogućnosti za izvoz na tržište Republike Turske.

S obzirom na iznimno visoku cijenu zakupa neuređenog prostora (285 €/m2), kao i neophodnih izdataka vezanih za uređenje prostora i potrebne paušale prema sajamskom organizatoru u Istanbulu, izložbeni prostor za svaku firmu-suizlagača na sajmu će biti financiran sredstvima izdvojenim iz budžeta VTK/STK BIH i participacijom bh. kompanija koje se prijave za izlaganje na sajmu World Food Istanbul 2018. (više detalja pogledajte u Pozivnom pismu u prilogu).

Zainteresirane za izlaganje na sajmu molimo da dostavite slijedeće:

– popunjeni formular Prijave za učešće na sajmu (u prilogu);
– kratki profil Vaše kompanije na engleskom jeziku (1 stranica A4 formata) za izradu brošure „Profili izlagača iz Bosne i Hercegovine“;
– logo znak kompanije sa fotografijama izvoznog asortimana namjenjenog izlaganju na tržištu R.Turske (u svrhu uređenja štanda i prethodno spomenute promotivne brošure).

Prijave učešća mogu se dostaviti na broj faxa 033 214 292 ili na e-mail adresu: eldina.begovic@komorabih.ba. Prijava treba biti potpisana od strane ovlaštene osobe u kompaniji i ovjerana pečatom poduzeća.

Kontakt osoba za dodatne informacije o učešću na sajmu World Food Istanbul 2018 je Eldina Begović (tel.033 566 232).

Poziv
Prijava

IZVOR: www.komorabih.ba

 

Comments are closed.