Poziv za mlade stručnjake, studente, nedavno diplomirane studente sa područja Zapadnog Balkana za stipendije OSCE-a za Evropsku akademiju inovacija

7 May 2018,

Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) objavila je poziv za kandidate za 18 potpuno plaćenih stipendija na Evropskoj akademiji inovacija (EIA), jednom od vodećih svjetskih programa ljetnog poduzetništva za mlade stručnjake, studente, nedavne diplomce i mlade početnike.

Odabrani finalisti sa područja Zapadnog Balkana imat će priliku da, od 8. do 27. jula u Torinu, budu dio multikulturalnog ekosistema zajedno sa profesionalcima i mentorima iz vodećih svjetskih institucija, uključujući poslovne lidere iz Amerike, Evrope i Azije, koji će pomoći talentovanim učesnicima da se istaknu i naprave razliku u društvu.

Pod pokroviteljstvom italijanskog predsjedavanja OSCE-om 2018. godine, a u okviru projekta YDEAS (Young Developers and Entrepreneurs to Advance Start-ups in the Western Balkans) koji vodi Kancelarija koordinatora OSCE-a za ekonomske i ekološke aktivnosti (OCEEA), stipendije će biti promovisane kroz mrežu terenskih misija OSCE-a, kao i lokalnih predstavništava Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO).

– Podsticanje ogromnog potencijala mladih na Zapadnom Balkanu predstavlja dugoročnu investiciju za budućnost cijelog regiona. U okviru predsjedavanja OSCE-om, mladi su naš glavni prioritet za Zapadni Balkan. Ovaj program pomoći će stvaranju zajednice mladih sa inovativnim idejama i najsavremenijim vještinama, spremnim za konkurisanje na globalnom tržištu, rekao je predsjedavajući OSCE-a, italijanski ministar vanjskih poslova Angelino Alfano.

Kandidati sa područja Zapadnog Balkana mogu poslati svoju aplikaciju za Evropsku akademiju inovacija, u periodu od 3. maja do 4. juna 2018. godine (24:00 CET) putem ovog linka, naznačujući naslov stipendije “OSCE stipendijski program”. Polovina stipendija je rezervisana za žene kandidate.

Stipendija uključuje 15-odnevni program, mentorstvo, predavanja, metodologiju, događaje, 6 ECTS bodova, put i smještaj.

Ova pilot inicijativa je sastavni dio angažmana Kancelarije koordinatora OSCE-a za ekonomske i ekološke aktivnosti (OCEEA) u oblasti razvoja ljudskog kapitala, u skladu sa prioritetima italijanskog predsjedavanja OSCE-om 2018. godine.

Za dalje informacije obratite se najbližoj terenskoj misiji OSCE-a ili lokalnoj kancelariji RYCO-a ili pošaljite e-mail na YDEAS@osce.org.

 

Više informacija: https://www.osce.org

 

Izvor:https://www.mreza-mira.net

Comments are closed.