Poziv za učešće na seminaru „Sistem upravljanja energijom-ISO 50001:2011“

5 December 2017,

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira seminar “Sistem upravljanja energijom – ISO 50001:2011” koji će se održati 13.12.2017. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (ul. Branislava Đurđeva 10) sa početkom u 09:00 sati.

Cilj seminara je predstaviti zahtjeve samog standarda odnosno objasniti uspostavljanje sistema i procesa neophodnih za poboljšanje energetskih performansi, uključujući energetsku efikasnost, korišćenje, potrošnju i intenzitet energije.

Standard omogućava smanjenje energetskih troškova, efekta staklene bašte i drugih uticaja na životnu sredinu putem sistematskog upravljanja energijom. Pored toga, polaznicima će biti predstavljene mogućnosti za implementaciju i certifikaciju.

Seminar je namjenjen svima koji su uključeni u projekte energetske efikasnosti.

Za učešće na seminaru naplaćuje se kotizacija u iznosu od 199,00KM (PDV uključen). U kotizaciju su uključena predavanja, lagani ručak i osvježenje u predviđenim pauzama te seminarski materijal i certifikat o uspješno završenoj školi. Uplate kotizacije je moguće izvršiti na račun 3383202250102995 kod Unicredit bank dd Sarajevo.

Ispunjen prijavni obrazac sa potvrdom o izvršenoj uplati kotizacije potrebno je dostaviti najkasnije do 11.12.2017. godine do 16:00 na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili poslati na broj faxa: 033/566-205. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201.

Pozivno pismo
Program
Prijava učešća

 

IZVOR: www.komorabih.ba

Comments are closed.