Sajmovi i Buyer Mission programi u Turskoj, mart 2018.

31 January 2018,

Ambasada Republike Turske obavještava o sajmovima i Buyer Mission programima koji će se održati u martu 2018. godine u Turskoj.

U okviru sajmova će se održati Buyer Mission programi tokom kojih će biti održan brifing za privrednike, bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) navedenih Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski, te trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Zainteresovane kompanije mogu aplikacione formulare dostaviti Uredu savjetnika za trgovinu Ambasade Republike Turske u Sarajevu najkasnije do datuma navedenih u tabeli u prilogu na broj faksa: 033/208-562 ili pute mejla na saraybosna@ekonomi.gov.tr , nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće.

Program
Aplikacioni formular

SAJMOVI OBUHVATAJU SLIJEDEĆE SEKTORE: NAMJEŠTAJ, UNUTARNJA DEKORACIJA, TEPISI, RASVJETA, DEKORACIJA, PROZORI I TEKSTIL.

IZVOR: www.komorabih.ba

Comments are closed.