Sastanak predstavnika Udruzenja poslodavaca Zenica sa predstavnicima Asocijacije poduzetnika Hercegovina

3 December 2019,

 

Dana 18.11.2019.godine Sekretar Udruzenja poslodavaca Zenica i prof.dr.Nino Serdarević posjetili su Asocijaciju poduzetnika Mostar. Cilj ove posjete je upoznavanje predstavnika APH sa ciljevima i aktivnostima projekta “AGILeD” i organizovanje trećeg Okruglog stola u Mostaru na temu :

„Modeliranje horizontalne raspodjele javnih prihoda poštivanjem principa fiskalnog kapaciteta JLS i regionalnog razvoja“

Ispred Asocijacije poduzetnika Hercegovina bili su prisutni predsjednik APH Gosp. Damir Vidačak, zamjenik predsjednika APH Gosp Sandro Zovko i menadžerica APH gdja Helena-Jelena Lončar.

Zajednički stav je da se inicijativa za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH dugo čeka i da se Udruženje poslodavaca Zenica i prof. dr. Nino Serdarević imaju punu podršku Asocijacije poduzetnika Hercegovina.

Na sastanku je dogovoreno da se treći Okrugli stol projekta AGILeD održi u

INTERA TEHNOLOŠKI PARK- Sala za prezentacije I sprat OSLO Mostar (Bišće polje) 

u utorak 10.12.2019.godine, sa početkom u 12:00 sati

 

UDRŽENJE POSLODAVACA ZENICA

 

Comments are closed.