U BREZI ODRŽANA PETA RADIONICA PROJEKTA "BE TRANSPARENT TO BUSINESS"

4 December 2018,

 

U sali Općinskog vijeća Breza, u srijedu 28.11.2018. godine održana je i peta, zadnja radionica projekta “Be Transparent to Business” kojeg implementira Udruženje poslodavaca Zenica u saradnji sa Savezom udruženja/udruga poslodavaca ZDK, a koje je sufinansirano od Američke ambasade u Bosni i Hercegovini

Prije početka same radionice održao se  okrugli sto „Breakfast with Media“ ili doručak sa medijima, koji je za cilj imao da okupi medije i poduzetnike koji su razgovarali kako da poboljšaju odnose i unaprijede saradnju. Okruglom stolu su prisustvovali brojni novinari i ključni poduzetnici. Predstavljeni su problemi sa kojima se suočavaju i mediji i poslodavci kao i problematika u kontekstu loše komunikacije između medija i poslodavaca. Tokom sastanka rečeno je da mediji trebaju više pažnje posvetiti pozitivnim pričama o privrednicima, kako bi između ostalog na taj način potakli mlade da ostaju ovdje, a ne da svoju sreću traže u zapadnim zemljama. Pored toga, naglašeno je da mediji mogu izvršiti pritisak na vlast tokom donošenja bitnih odluka vezanih za privredu.

Poslije Okruglog stola i otvorenog razgovora između predstavnika privrede i medija održana je i radionica “Be Transparent to Business”. Predsjednica UO Udruženja poslodavaca Zenica gdja Senaida Turkić i Predsjednik UO Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK gosp. Mladen Perić kratko su se na početku obratili svim prisutnima, upoznali prisutne o samom Projektu „Be Transparent to Business“ i predstavili agendu radionice. Prisutnima se obratio načelnik Općine Breza, gosp. Munib Zaimović kao i predstavnik Udruženja poslodavaca Breza, gosp. Ahmed Turbo.

Tokom radionice održana je prezentacija na temu: „Parafiskalni nameti u Bosni i Hercegovini“. Nakon prezentacije privrednici su diskotovali o Odluci Ustavnog Suda FBiH o neustavnosti Zakona o građevinskom zemljištu FBiH (KGZ). Pojedine općine na teritoriji Federacije donijele su odluku da se obračunavaju i naplaćuju naknade za korištenje građavinskog zemljišta za zemljišta i nekretnine u privatnom vlasništvu. Takvom odlukom direktno su bili oštećeni vlasnici imovine i njihovo pravo na imovinu te direktno izloženi nejednakom tretmanu pred zakonom.  Privrednici su diskutovali i o ostalim neporeskim nametima, raspodjeli javnih prihoda i zaključak je da su ovi nameti kamen spoticanja za rast i razvoj privrede u BiH i da poslodavci  moraju zahtijevati od predstavnika stranaka u vlasti  rješavanje problema oko neadekvatne raspodjele javnih prihoda kao i smanjivanje i uklanjanje jednog broja parafiskalnih nameta koji guše BiH preduzeća.

Stav svih učesnika radionice je da je ovo prvi put da se privrednicima prezentuju dvije veoma bitne teme za njihov budući rad, konkurentnost i veće i transparentnije uključivanje u donošenje veoma bitnih Odluka na svim nivoima vlasti. Pohvalili su Udruženje poslodavaca Zenica što je prepoznalo najveće probleme sa kojima se susreću privrednici u svome radu i podržali nove Projekte Udruženja na stvaranju pozitivnog i stimulativnog poslovnog ambijenta i povećanju konkurentnosti firmi.

Projekat “Be Transparent to Business” se realizuje s ciljem poticanja aktivnijeg sudjelovanja poduzetnika u BiH na proces donošenja odluka i cjelokupnog tržišnog pozicioniranja provođenjem niza ifnormativnih događaja o relevantnim pravnim okvirima, parafiskalnim opterećenjima na svim nivoima vlasti, transparentnom raspodjelom javnih prihoda, mehanizmima saradnje s medijima, te unapređenju zajedničkog udruživanja i pristupa poduzetnika pri rješavanju relevantnih pitanja prema vlastima.

Ovaj projekat ima za cilj stvoriti otvorenu i inkluzivnu komunikaciju između sudionika. Projektom “Be Transparent to Business” planirano je da se održi pet radionica sa poduzetnicima i pet sastanaka sa medijima “Breakfast with Media” u pet gradova/općina ZDK: Zenica, Zavidovići, Maglaj, Usora i Breza.

Comments are closed.