Udruženje poslodavaca Zenica održalo sastanak sa predstavnicima Poreske uprave ZDK

30 July 2020,

Udruženje poslodavaca Zenica u saradnji sa Poreskom upravom ZDK organizovalo je sastanak na kojem je govoreno o aktuelnim problemima koji opterećuju poslodavce, a u domenu su rada Poreske uprave.

Predstavnici ispred Poreske uprave su bili:

  1. Kenan Uzunović, Šef odsjeka za inspekcijski nadzor PU ZDK i
  2. Semina Klisura Imamović – šef poreske ispostave Zenica

Tema sastanka i razgovora je bila otvorena diskusija i problemi sa kojima se susreću privrednici vezano za aktuelne teme.

Tema 1: Za određeni broj privrednih subjekata , postupajući po podnesenim ZSD obrascima, odobrene su subvencije doprinosa za april i maj 2020 godine .  Uplate doprinosa za navedene mjesece su  već izvršene  u cijelosti u ostavljenom zakonskom roku.  Za iznos odobrene subvencije će  biti umanjene  uplate doprinosa za budući period. Interesuje nas da li postoji obaveza  podnošenja  PU u vidu nekog zahtjeva za preknjiženje odobrenih sredstava za budući period, i ako postoji  u kojoj formi i na koji način?

Obradom ZSD obrazaca uočeno je da je veći broj poslodavaca uplatio doprinose za prethodne mjesece za koje je odobrena naknadno subvencija  Prema postojećem Pravilniku o preknjižavanju pogrešno ili više uplačenih prihoda ukoliko se pojavi pretplata na poreskim karticama poreskog obveznika predviđena je obaveza da se podnese poreski Zahtjev za preknjižavanje pretplate za buduću poresku obavezu sa tačno naznačenim iznosom – poreske uplate i datumom za koji period treba da se koriste pretplačena sredstva.

Shodno tom zahtjevu Poreska uprava će izvršiti preknjižavanje i o tome obavijestiti poreskog obveznika da je to urađeno po njihovom zahtjevu.

Napomena: Poreska uprava neće automatski vršiti preknjižavanje. Tek na osnovu Zahtjeva poslodavca-poreskog obveznika Poreska uprava će pristupiti preknjižavanju.

U zahjtevu mora da se navede iznos uplate i period za koji treba da se preknjiži taj iznos. Zahtjevi se uzimaju kao prioriteti.

Kada privrednik podnese zahjtev za Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ukoliko postoji zahtjev privrednika za preknjiženje, Poreska uprava će prvo rješavati zahtjev za preknjiženje kako bi izdali uredno Uvjerenje.

Tokom stanja nesreće uzrokovane virusom COVID19 kod zahtjeva za izdavanje Uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama, PU je imala mogućnost obrazloženja uz Uvjerenje. U obrazloženju je pisalo da je za određene mjesece odorena subvencija i da poreski obveznik nema duga, tretirali su da  su 31.05.2020.godine izmireni doprinosi ili druge obaveze. Ovi komentari su uvedeni tokom važenja Korona zakona. Na neka uvjerenja se nije pisao komentar već su vođene službene zabilješke.

Poreska uprava nije imala puno primjedbi na odobrenja ZSD-a. Ozbiljno se pristupilo ovon problemu. Glavni parametar je bio plaćeni doprinosi sa 29.02.2020.godine i pad prometa od 20%. Problem je bio kod fiskalnih uređaja. Po prvi put su poreski obveznici ozbiljnije pristupili i shvatili značaj fiskalnih uređaja. U ovom periodu veliki broj fiskalnih uređaja je doveden u red i sada se uredno šalju podaci o prometu u server Poreske uprave..

Tema 2.:Problemi kod korištenja subvencija, podnošenje zahtjeva – ZSD obrasci i problem sa podnošenjem  istih kad poslodavac ima radnika sa prebivalištem u RS, kao I radnike prijavljene na 4 sata, izmjene zahtjeva ZSD itd..

Shodno Zakonu, jasno je da prava na subvenciju doprinosa imaju poslodavci sa sjedištem u Federaciji I to za sve uposlenike ( I one koji su sa područja Federacije I one koji su sa područja Republike Srpske.

Kod popunjavanja ZSD obrasca uposlenici iz Republike Srpske su tretirani isto kao I uposlenici sa područja Federacije. Problem se javio kod uplatnog računa

na koji treba da se izvši uplata doprinosa za uposlenike sa područja Republike Srpske.

Poslodavci su podnijeli obrazac kako je zahtjevano, problem se javio kod uplatnih računa za uposlenike iz Republike Srpske jer u sistemu ne postoji uplatni račun za doprinose za ove uposlenike.Ovaj problem rješava Služba za informatiku, na koji način će izvršiti rasknjiženje navedenih uplata.

Središnji ured će sve ove podatke proslijediti Ministarstvu finansija FBiH kako bi se sto prije riješio ovaj problem.

Za uposlenike koji rade na 4 sata poreska uprava je popunjavala podatke po zahtjevu stranke, smanjivao se neto iznos na manji iznos. Prijedlog je da za one koji imaju niža primanja da se odobri iznos od 203 KM subvencije neto plate za mart. Obrazac je bio pokazatelj da je nekome odobrena subvencija, dok će se podaci uzimati iz MIP-ova. Do sada Poreska uprava nije imala nikakvih problema niti zalbi na obrađene podatke I slanje istih prema Središnjem uredu I Ministarstvu finansija FBiH. Većina poslodavaca je ispravno popunila Obrasce.

U slučaju da  bude problema vezano za uposlenike iz Republike Srpske Poreska uprava će pojedinačno rješavati svaki slučaj preko ručnih naloga. Ministarstvo finansija FBiH će uplate usmjeravati prema važečim računima u Republici Srpskoj.

Svi korisnici, to su uglavnom knjigovođe,  elektronskog Sistema Poreske uprave  mogu iz MIP-ova da vidjeti  šta je odobreno a šta nije za određenog poreskog obveznika. Na MIP-u se može uočiti da kod uposlenika sa područja Republike Srpske (šifra 300) zaista ne postoji uplatni račun.

Problem se javljao I sa fiskalni kasama kada je u pitanju pad prometa.. Svaka vrsta prometa u firmi prolazi kroz fiskalni uzređaj, (izuzev Knjižne obavijesti), i prodaja imovine i prodaja stalnih sredstava. Na žalost Zakon nije definisao razdvajanje prihoda od poslovanja i prihoda od prodaje stalnih sredstava. Dešavalo se da je neki privrednik imao prodaju nekretnine u 2020.godini što mu je uvečalo prihode.

Problem je bio i kod zaključivanja fiskalnih uređaja. Tako da se promet iz jednog mjeseca znao prenijeti u drugi mjesec. Poreska uprava je nalagala privrednicima da taj preneseni promet vračaju u prethodni mjesec. Uočeno je dosta grešaka u kucanju i unosu prometa na fiskalnim uređajima. Mnogi uposlenici Poreske uprave ne razlikuju reklamaciju od storniranja racuna.

Poreska uprava je sve ove greške priznavala i uspješno rješavala. Izlazilo se maksimalno u susret privrednicima.

Tema 3: Problematika transfernih cijena u smislu odabira metode za izradu Studije

Poreska uprava se kod metode izrade Studije transfernih cijena najviše oslanja na Amadeus bazu I metode koje oni koriste. Kontrola transfernih cijena je nova kontrola.Poreska uprava je tek  u posljednje dvije godine počela raditi kontrolu transfernih cijena Transferne cijene se odnose na  međunarodne  kompanije,  međunarodna predstavništva , kod povezanih lica. Problematika transfernih cijena je preknjižavanje troškova I prihoda iz države sa većom poreskom stopom I države sa nižom poreskom stopom. Države nastoje da zaštite svoj poreski sistem I zato vrše kontrolu transfernih cijena. Poreska uprava raspolaže bazom povezanih pravnih lica

Tema 4: Porez na dobit i prodaja ispod nabavne cijene

Kod prodaje ispod nabavne cijene inspekcija ima neku vrstu diskrecionog prava da sama ocijeni razloge prodaje I namjeru prodaje ispod nabavne cijene. Svaki slučaj se posmatra pojedinačno . U slučaju da privredni subjekt nije zadovoljan ispostavljenim rješenjem od strane inspekcijsko organa važno je naglasiti da  ima pravo prigovora, žalbe, budući da  postoji I drugostepena komisija.

Prigovor od privrednika je da privrednici ne vole kada inspekcija ima diskreciono pravo veća da postoje pravila koja će važiti za sve privrednike podjednako.

NAPOMENA  vezano za fiskalne uređaje:

Kod velikog broja poreskih obveznika, kod kontrole ZSD obrazaca uočene su nepravilnosti I nspekcija je naložila u nekim slučajevima da naknadno nakucaju promet koji nije prošao kod Poreske uprave. Npr. Poreski obveznik je jednu kasu koristio u 2019.godinu a novu je počeo koristiti u 2020,godini. Dešavalo se da se na server poreske uprave nisu prenijeli svi podaci. U ovakvim slučajevima, kada na server poreske uprave nisu preneseni svi podaci poreskih obveznika sa fiskalnih uređaja. Inspekcija je ručno kontrolisala knjigu dnevnih izvještaja, popisala izvještaje koji nedostaju, napravili službenu zabilješku I naložili u skladu sa Pravilnikom I  Zakonu o fiskalnim sistemima, da se taj promet nakuca na novu kasu.

Upozorenje, može se desiti da za godinu ili dvije poreskom obvezniku dođe u kontrolu inspekcija UIO I kada oni uzmu periodični izvještaj, u ovom slučaju on se neče slagati sa PDV prijavama poreskog obveznika (zbog nakucavanja prometa). Da bi poreski obveznici riješili ovaj problem, potrebno je da prilikom nakucavanja prometa naprave službenu zabilješku, kopiraju ZSD obrazac I u napomeni navedu da se ovo desilo tokom pandemije.

Poreska uprava je naložila da se taj nepreneseni promet tretira kao poseban artikal – preneseni promet ili neevidentirani promet. Bitno je da kod poreskog obveznika stoji ova napomena da ne bi dva puta plačao porez. Taj nakucani promet je već oporezovan. Problem kod nakucanog prihoda moze da bude I u prelasku praga za ulazak u PDV, jer može prikazati prihod veći od 50.000 KM. UIO vrši kontrolu prometa preko fiskalnih kasa putem posebnog programa. U izvještaju se može pokazati da je neki poreski obveznik imao promet veći od 50.000 KM a da se nije priijavio u sistem PDV-a. Zato je bitno da se napravi zabiljeska koja ce dokazati da je to nakucani promet koji je već oporezovan.

Tema 5: Oslobađanje obaveze  plačanja Komunalne takes – Takse na  istaknutu firmu  privrednim subjektima kojima je bio zabranjen rad Naredbom  KŠCZFBIH .

Po saznanju Poreske uprave neke općine su donijele Odluke da se za vremenski period zabrane rada privrednim subjektima  na koje se odnosila  naredba komunalna taksa srazmjerno mjesecima kada nisu radili  umanji   (Breza, Zavidovići. Grad Zenica nije dostavio  takvu  Odluku za privredne subjekte registrirane u Zenici  pa Poreska uprava postupa po važečoj Odluci.

 Udruženje poslodavaca će  podnijeti inicijativu Gradskoj upravi da se po važečoj procedure   donese  Odluka da se privrednim subjektima  kojima je Naredbom KŠCZFBiH bio zabranjen rad umanji obaveza  plačanje takse na firmu za period kada nisu radili.

UDRUŽENJE POSLODAVACA ZENICA

Comments are closed.