Udruženje poslodavaca Zenica prezentovalo završne rezultate projekta AGILEd

31 December 2020,

Udruženje poslodavaca Zenica je 28.12.2020.godine u Američkom kutku u Gradskoj biblioteci Zenica prezentovalo završne rezultate projekta “AGILEd” –

AGILEd projekat, koji provodi Udruženje poslodavaca Zenice u partnerstvu sa Savezom udruženja/udruga poslodavaca ZDK, a finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, ima za cilj zagovarati izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH uvođenjem modela raspodjele prema rashodovnoj osnovi (opterećenju) kantona. Studijom „Modeliranje raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH“ utvrđeno je da se pojedinim kantonima dijelom neosnovano dodjeljuju sredstva po osnovu prikupljenog PDV-a, te su predložene korekcije postojeće raspodjele u visini od preko 100 miliona KM godišnje. Slijedeći primjer Švicarske (kon-) federacije, preporučeno je da se navedena sredstva preraspodjele kantonima s najnižom resursnom osnovom.

Tokom implementacije Projekta odrzani su sastanci sa predstavnicima gradskih/opcinskiu uprava, privrednicima, predstavnicima nevladinog sektora i predstavnicima kantona. Održane su i tri konferencije u Zenici, Mostaru i Tuzli.

Predložena su dva modela preraspodjele javnih prihoda:

Opcija 1: “Federalno Ministarstvo Finansija će alocirati namjenska sredstva u Fond za regionalni razvoj u visini od 120.000.000 KM godišnje, te provoditi vertikalne transfere prema jedinicama lokalne samouprave u skladu s članom 2. ovog Zakona.“

Opcija 2: Federalno ministarstvo finansija će zaključno s 31. januarom tekuće godine sačiniti rekapitulaciju prikupljenih sredstava iz stava 1. ovog člana, izdvojenih za vertikalne transfere na ime prethodne godine, te najkasnije do 31. marta tekuće godine izvršiti prenos sredstava na kantone Federacije BiH, po koeficijentu izračunanom primjenom člana 9. ovog Zakona.

Generalni stav svih učesnika je da se transferi provode prema jedinicama lokalne samouprave.

Kako bi se osigurao održiv i ravnomjeran regionalni razvoj i namjensko trošenje sredstava, model predviđa osnivanje Fonda za regionalni razvoj, pri Ministarstvu finansija FBiH, a putem kojeg bi se finansirale manje razvijene općine i gradovi (razvijenost definirana visinom resursne osnove, odnosno dohotka građana, profitabilnosti pravnih lica i potencijalno oporezivom imovinom/investicijama fizičkih i pravnih lica). Općine i gradovi bi prema predloženom modelu bile prihvatljive za finansiranje ukoliko obustave naplatu lokalnih taksi i naknada prema privredi, što bi ih u konačnici činilo konkurentnijim i  unaprijedilo sveukupni poslovni ambijent i potaknulo nove investicije.

Comments are closed.