Vijesti

POZIV na prezentaciju “Procjene potencijalnih ekonomskih efekata nove regulative Javno-privatnog partnerstva u Zeničko-dobojskom kantonu i Katalog projekata Javno-privatnog partnerstva za 2018. godinu”

6 June 2018,

Premijer  ZDK Miralem Galijašević u saradnji sa USAID-om poziva sve privrednike sa ZDK na prezentaciju: “Procjene potencijalnih ekonomskih efekata nove regulative Javno-privatnog partnerstva u […]


EU fondovi: „Kako uspješno napisati i prijaviti EU projekt u Bosni i Hercegovini“

6 June 2018,

EURHO Consulting iz Osijeka Vas poziva 22.06.2018.(petak) na jednodnevni seminar u Sarajevu   EU FONDOVI: „KAKO USPJEŠNO NAPISATI I PRIJAVITI EU PROJEKT U BOSNI […]


JAVNI POZIV za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2018. godini

6 June 2018,

U skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2018. godini (u daljem tekstu: Program), Odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda za […]


JAVNI POZIV organizacijama civilnog društva u Bosni I Hercegovini

6 June 2018,

Cilj ovog poziva je odabir određenog broja partnera iz civilnog društva koji su zainteresirani za učešće u sektorskim konsultacijama vezano za korištenje Pred-pristupne pomoći […]


Javni poziv za lokalne preduzetnike (privatna preduzeća) koji se bave drvnom biomasom kroz projekat „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase“

6 June 2018,

Projekat „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase“, kojeg finansira Češka razvojna agencija, objavljuje javni poziv lokalnim preduzetnicima (privatna preduzeća) iz BiH koji se […]


Prethodna stranica1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Sljedeća stranica