Vijesti

VTK/STK BiH- Edukacije u 2020. godini

27 March 2020,

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine već duže od 20 godina priprema i provodi stručne edukativne programe, s ciljem podizanja i unapređenja stručnih kompetencija svojih […]


Poziv za učešće na edukaciji o zahtjevima standarda ISO 27001:2013

27 March 2020,

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizuje seminar na temu “Upoznavanje sa zahtjevima standarda ISO 27001:2013-Sistem upravljanja bezbjednošću informacija” koji se planira održati 06.02.2020. godine u […]


Poziv na edukaciju „Povrat carina u CEFTA Stranama i pravila porijekla kroz PEM Konvenciju”

27 March 2020,

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine organizira edukaciju na temu „Povrat carina (tzv. […]


VTK/STK BiH- Pronalazak partnera putem D&B HOOVERS baze

27 March 2020,

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je obezbijedila jednogodišnji pristup online platformi D&B HOOVERS. D&B Hoovers koristi najveću svjetsku komercijalnu bazu podataka i sofisticiranu analitiku […]


Poslovni forum privrednika drvoprerađivačkog sektora i opremanja objekata BiH- Crna Gora

27 March 2020,

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, a uz podršku Evropske preduzetničke mreže, organizira Poslovni forum privrednika drvoprerađivačkog sektora […]


Prethodna stranica1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Sljedeća stranica