Vijesti

Zahtjev za sastanak sa Ministrom zdravstva FBIH povodom Pravilnika o načinu obavljanja obavezne DDD

5 January 2016,

Savez udruženja/udruga poslodavaca ZDK se dana 30.09.2015.godine urgencijom obratio u cilju organizovanja sastanka sa Ministrom zdravstva FBIH povodom Pravilnika o načinu obavljanja obavezne DDD.


Dopis povodom Pravilnika o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u FBIH

5 January 2016,

Predmet: Dopis povodom Pravilnika o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u FBIH Poštovani, Povodom stupanja na snagu i početka primjene novog Pravilnika […]


Imenovana Interesorna radna grupa za izradu dokumenta “Strategija o borbi protiv korupcije u ZDK”

5 January 2016,

Imenovana Interesorna radna grupa za izradu dokumenta “Strategija o borbi protiv korupcije u ZDK”   Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi […]


ODRŽAN sastanak Upravnih tijela Udruženja poslodavaca Zenica

5 January 2016,

ODRŽAN sastanak Upravnih tijela Udruženja poslodavaca Zenica Dana 23.12.2015.godine sa početkom u 15.00sati u prostorijama Udruženja poslodavaca Zenica (ulica Vojvodića put bb, zgrada Hadžinica) […]


Održana 4. – Redovna godišnja Skupština „Udruženja poslodavaca Zenica“

5 January 2016,

Održana 4. – Redovna godišnja Skupština „Udruženja poslodavaca Zenica“ „U 2015. GODINI 50 NOVIH ČLANOVA“ Dana 15.12.2015.godine (utorak) sa početkom u 14.00sati u HOTELU […]


Prethodna stranica1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Sljedeća stranica