Vijesti

ANALIZA STANJA U SEKTORU DRVOPRERADE BIH S FOKUSOM NA PROIZVOĐAČE NAMJEŠTAJA I GRAĐEVISNEK STOLARIJE

7 July 2017,

Analiza politika u sektoru drvoprerade s fokusom na proizvođače namještaja i proizvođače građevinske stolarije s inicijativama za poboljšanja politika na svim nivoima vlasti, nastala […]


Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, FMERI za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu

7 July 2017,

  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je objavilo Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo,  […]


Održan 7. Privredni savjet Grada Zenica

30 June 2017,

Na inicijativu Udruženja poslodavaca Zenica dana  28.06.2017. godine s početkom u 14:00 u Maloj Sali zgrade gradske uprave Grada Zenica (II sprat) održan je […]


Poziv za učešće na „Svjetskom forumu za razvoj izvoza“ i B2B susretima

29 June 2017,

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavjštava da će se u organizaciji Međunarodnog trgovinskog centra (International Trade Centre – ITC), institucije Organizacije ujedinjenih nacija (OUN), […]


Poziv kompanijama za učešće na konferenciji „Značaj WTO i Protokola 5 u okviru CEFTA-e“

29 June 2017,

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa DIHK CEFTA projektom organizira konferenciju o značaju WTO-a i Protokola 5 u okviru CEFTA regiona, koja […]


Prethodna stranica1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Sljedeća stranica