Udruženje poslodavaca Zenica uspješno realizovalo treću radionicu projekta "POKAZ" u MZ "Novo Radakovo"

17 February 2021,Udruženje poslodavaca Zenica je 16.02.2021.godine uspješno realizovalo drugu radionicu projekta “POKAZ” u MZ “Novo Radakovo”

Projekat „POKAZ“ POvećanje svijesti o Koristima unaprjeđenja Ambijenta življenja u Zgradama kolektivnog stanovanja na području Grada Zenica putem energijske efikasnosti , ima za CILJ podizanje stepena svijesti upravitelja zgrada i etažnih vlasnika zgrada kolektivnog stanovanja o značaju i koristima provođenja mjera energijske efikasnosti posebno u procesu utopljavanja zgrada, smanjenja troškova održavanja, mogućnosti finansiranja putem grantova pod povoljnijim uvjetima na način da etažni vlasnici učestvuju sa određnim sredstvima u renoviranju zgrada zajedno sa nadležnim institucijama i uz pomoć upravitelja.

Smanjenje energije potrebne za grijanje u zimskom period, kao i za hladjenje u ljetnom period stambenih zgrada imat će za rezultat smanjenje zagađenja zraka i bolji komfor za korisnike, ali i sigurnost građana, pogotovo na onim područjima gdje su prisutni azbestni dijelovi na zgradama.

Projekat je većim dijelom sufginansiran od Grada Zenica.

U planu je i četvrta radionica u Mjesnoj zajednici “Blatuša”Comments are closed.